Arbo

CAO Partijen hebben op branche-niveau afspraken gemaakt over een veilige werkomgeving. 

De standaard RI&E voor de groothandel in levensmiddelen is gepubliceerd op de site www.rie.nl.