CAO en pensioen

Binnen de branche Groothandel in Levensmiddelen is een CAO afgesloten. De nieuste CAO met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025 vindt u hier. 

De hoofdpunten van het akkoord waarop de nieuwe cao-tekst is gebaseerd, vindt u in de nieuwsbrief van november 2023. In de nieuwsbrief van december 2023 zijn de nieuwe loontabellen die gelden vanaf 1 januari 2024 (periode 1) opgenomen. Deze staan ook achterin de cao, waarbij ook de staffel voor de seniorendagen is aangepast beginnend bij 26 jaar voor AOW-leeftijd met 5-jaarlijkse toekenning van extra dagen. De eerder vastgelegde afspraak is daarmee komen te vervallen.

In de CAO is afgesproken dat in de branche functiewaardering wordt ingezet voor de beloning van werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen van de CAO GIL. De afspraken en de toepassing van functiewaardering in de branche zijn vastgelegd in het handboek functiewaardering.

Pensioen

Binnen de branche geldt een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds Bpf GIL. Alle werknemers die werkzaam zijn in de branche bouwen pensioen op bij Bpf GIL. Uitgezonderd zijn die werknemers waarvan de werkgever vrijstelling heeft gekregen om deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf GIL en die een eigen pensioenvoorziening heeft getroffen. Bpf GIL heeft de uitvoering van haar administratie uitbesteed aan AZL.

Meer informatie treft u op de website van Bpf Foodservice.

Fonds Kollectieve Belangen

Binnen de branche Groothandel in Levensmiddelen is een sociaal fonds opgericht, namelijk Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen (FKB). FKB heeft ten doel uitvoering te geven aan het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche Groothandel in Levensmiddelen.