CAO en pensioen

Binnen de branche Groothandel in Levensmiddelen is een CAO afgesloten. De laatste CAO vindt u hier.

In de CAO is afgesproken dat in de branche functiewaardering wordt ingezet voor de beloning van werknemers die zijn ingedeeld in de functiegroepen van de CAO GIL. De afspraken en de toepassing van functiewaardering in de branche zijn vastgelegd in het handboek functiewaardering.

Pensioen

Binnen de branche geldt een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds Bpf GIL. Alle werknemers die werkzaam zijn in de branche bouwen pensioen op bij Bpf GIL. Uitgezonderd zijn die werknemers waarvan de werkgever vrijstelling heeft gekregen om deel te nemen aan de pensioenregeling van Bpf GIL en die een eigen pensioenvoorziening heeft getroffen. Bpf GIL heeft de uitvoering van haar administratie uitbesteed aan AZL.

Meer informatie treft u op de website van Bpf Foodservice.

Fonds Kollectieve Belangen

Binnen de branche Groothandel in Levensmiddelen is een sociaal fonds opgericht, namelijk Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen (FKB). FKB heeft ten doel uitvoering te geven aan het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche Groothandel in Levensmiddelen.